Our Management


Jabulane Caiphus Dlamini
Balance of Payments [BOP] & International Affairs

Bhekizwe Dlamini
Bank Supervision

Raymond Mehlo Mamba
Banking

Ziphozabo Phumzile Makhanya
Compliance & Risk

Zandile Simelane
Compliance and Ethics

Zodwa Nkambule
Currency

Sidney Jele
Deputy Head Legal

Vacant
Exchange Control

Sabelo Motsa
Facilities

Sindi Manyatsi
Financial Accounting

Wellington Motsa
Financial Stability

Gcebile Dlamini
Human Resources

Linda Sacolo
ICT Infrastructure

Sabelo Gama
ICT Systems Manager

Nhlanhla Mthethwa
Investment & Domestic Markets

Patricia Mthupha
Learning & Organisational Development

Qinisile Jele
Management Accounting

Mandla Dlamini
National Payment & Settlements Systems

Mduduzi Mathunjwa
Policy and Enforcement

Nhlanhla Hlatshwayo
Security

Sukulwenkhosi Nxumalo
Settlements

Acute Dlamini
Statistics & Publication

Bhekie Motsa
Supply Chain